Hiển thị:
Trang

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-100

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-100

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-100 Chậu rửa chén inox 304 KD-100 được làm từ inox 304 có độ bền cao, chịu va đập tốt, không tác dụng với hóa chất thôn..

0 VNĐ

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-101

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-101

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-101 Chậu rửa chén inox 304 KD-101 được làm từ inox 304 có độ bền cao, chịu va đập tốt, không tác dụng với hóa chất thôn..

0 VNĐ

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-102

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-102

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-102 Chậu rửa chén inox 304 KD-102 được làm từ inox 304 có độ bền cao, chịu va đập tốt, không tác dụng với hóa chất thôn..

0 VNĐ

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-103

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-103

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-103 Chậu rửa chén inox 304 KD-103 được làm từ inox 304 có độ bền cao, chịu va đập tốt, không tác dụng với hóa chất thôn..

0 VNĐ

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-104

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-104

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-104 Chậu rửa chén inox 304 KD-104 được làm từ inox 304 có độ bền cao, chịu va đập tốt, không tác dụng với hóa chất thôn..

0 VNĐ

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-105

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-105

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-105 Chậu rửa chén inox 304 KD-105 được làm từ inox 304 có độ bền cao, chịu va đập tốt, không tác dụng với hóa chất thôn..

0 VNĐ

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-106

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-106

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-106 Chậu rửa chén inox 304 KD-106 được làm từ inox 304 có độ bền cao, chịu va đập tốt, không tác dụng với hóa chất thôn..

0 VNĐ

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-107

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-107

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-107 Chậu rửa chén inox 304 KD-107 được làm từ inox 304 có độ bền cao, chịu va đập tốt, không tác dụng với hóa chất thôn..

0 VNĐ

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-108

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-108

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-108 Chậu rửa chén inox 304 KD-108 được làm từ inox 304 có độ bền cao, chịu va đập tốt, không tác dụng với hóa chất thôn..

0 VNĐ

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-109

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-109

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-109 Chậu rửa chén inox 304 KD-109 được làm từ inox 304 có độ bền cao, chịu va đập tốt, không tác dụng với hóa chất thôn..

0 VNĐ

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-111

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-111

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-111 Thông số kĩ thuật Kích thước: 680x450x220mm Mặt chậu dày 3.5mm Lòng chậu dày 0.8mm Chất liệu: 100% INOX 304 Lý do ..

0 VNĐ

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-112

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-112

CHẬU RỬA CHÉN INOX 304 KD-112 Chậu rửa chén inox 304 KD-112 được làm từ inox 304 có độ bền cao, chịu va đập tốt, không tác dụng với hóa chất thôn..

0 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 33 (3 Trang)